Vi samarbejder med TRYG om forsikring

Alle udlejninger er forsikrede.

Opbevaring

Lejer kan få erstatning, hvis uheldet er ude og der i lejeperioden sker en vejrskade, f.eks. som følge af et voldsomt sky- og tøbrud. Lejer kan også få erstatning, hvis der i lejeperioden sker et indbrudstyveri, og lejer får stjålet nogle af sine opbevarede ting/løsøre.

Praktiske oplysninger

Erstatningen kan højt udgøre 75.000 kr. i alt i den aftalte lejeperiode, og lejer skal betale en selvrisiko på 2.500 kr. pr. skade. Er der tale om simpelt tyveri, kan erstatningen dog højst udgøre 20.000 kr. i alt i den aftalte lejeperiode, og lejer skal betale en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

Ved skade

Er uheldet ude, skal vi nok hjælpe dig personligt igennem hele processen. Måden det foregår på er, at skaden anmeldes ved at lejer kontakter hamsto, som sender et link til Trygs digitale skade-anmeldelse. Når anmeldelsen er udfyldt, sendes den automatisk til Tryg. Ved tyveri er det en betingelse for erstatning, at det anmeldes til politiet. Lejer skal sikre sig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummer skal kunne oplyses. Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen. Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om opbevaringsforsikringen. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. 

Du kan læse det direkte på Tryg’s hjemmeside her:

Tryg: Opbevaringsforsikring – Faktaark

Tryg: Opbevaringsforsikring – Betingelser

Vigtig note

Når du anmelder en skade til Tryg, modtager du en anmeldelseskvittering. Denne kvittering er ikke en bekræftelse af dækning af skaden, men kun at Tryg har modtaget din skadeanmeldelse. Det er forsikringsbetingelserne, der afgør, om din skade er dækket.

Opbevaringsforsikringen fra Tryg sikrer økonomisk tryg-hed, når lejer opbevarer ting/løsøre i det lejede lager- eller opbevaringsrum (loft-og kælderrum, lager, garage eller anden lignende opbevaring) i lejeperioden via deletjenesten. Der er tale om en forsikring, der både dækker brand-, vejr-og tyveriskader.